Regelgrundlag

Bekendtgørelser og love, der har betydning for censorformandsskabet og for censorernes virke.

Universitetsloven

LBK nr 778 af 07/08/2019

Forvaltningsloven

LBK nr 433 af 22/04/2014

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 22 af 09/01/2020

Efter 1. september 2022

BEK nr 458 af 19/04/2022

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015  

Efter 1. september 2022
BEK nr 1125 af 04/07/2022

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

BEK nr 20 af 09/01/2020

Efter 1. september 2022

BEK nr 2285 af 01/12/2021

Link til studieordninger