Nyheder

Censorstormøde 3. november 2022

Resultatet af valg til censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark

Valget er nu afsluttet med følgende resultat

 Der er 120 censorer, der har stemt.

Heraf var der 1 ugyldig stemmeseddel (der var sat 8 krydser).

 Følgende har fået flest stemmer og er dermed indvalgt i Censorformandskabet: 

 • Bente Jespersen
 • Bjarne Møller-Madsen
 • Helle Hasager Damkier
 • Jens Holm Mikkelsen
 • Ole Weis Bjerrum
 • Tom Weber
 • Torben Moos

Følgende opnåede ikke valg: 

 • Anders Hay-Schmidt
 • Dominick Albert Rizzi
 • Mikael Bitsch
 • Susana Aznar
 • Ulla Breth Knudsen

Censorformandskabet konstituerer sig og fordeler arbejdsopgaver på sit næste møde der er planlagt til tirsdag den 23. august 2022 kl. 12-16 i København.