Beskikkelse af censorer

Beskikkelse af Censorer

Alle censorer beskikkes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  efter indstilling fra Censorformandskabet for en 4 årig periode.

Den indeværende periode udløber den 31. marts 2026.

Omkring 1. september 2025 vil der blive opslået censorater for den næste 4 årige periode – 1. april 2026 – 31. marts 2030. Opslaget vil komme i Ugeskrift for læger, blive sendt ud til nuværende censorer og udsendt til universiteter og andre samarbejdspartnere.

Kvalifikationer

Det fremgår af bekendtgørelsen, at man for at blive beskikket som censor skal have:

1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,

2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,

3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag, og

4) aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Ansøgningen skal sendes elektronisk gennem CensorIT – inden den 1. oktober 2025