Velkommen til censorformandskabet for lægeuddannelsen

Om os:

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark består af over 550 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder og specialer, der indgår i følgende uddannelser:

 •  Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (SDU, AU, AAU og KU)
 •  Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (AAU)
 •  Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik (SDU)
 •  Kandidatuddannelsen i Humanbiologi (KU)
 •  Kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation (KU)
 •  Kandidatuddannelse muskuloskeletal fysioterapi (AAU)
 •  Kandidatuddannelsen i Neurovidenskab (KU)
 •  Masteruddannelsen i Medicinsk Billeddiagnostik (SDU)
 •  Masteruddannelsen i hovedpinesygdomme (KU)
 •  Masteruddannelsen i Sexologi (AAU)
 •  Masteruddannelsen I Neurorehabilitering (KU)
 •  Masteruddannelsen I Personlig medicin (KU)
Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU). 

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022. 

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær, cand. jur. Martin Stampe Noer, masn@sund.ku.dk, tlf. 3532 7098