Velkommen til censorformandskabet for lægeuddannelsen

Om os

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark består af over 550 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder og specialer, der indgår i følgende uddannelser:

 •  Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin (SDU, AU, AAU og KU)
 •  Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (AAU)
 •  Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik (SDU)
 •  Kandidatuddannelsen i Humanbiologi (KU)
 •  Kandidatuddannelsen i Immunologi og Inflammation (KU)
 •  Kandidatuddannelse muskuloskeletal fysioterapi (AAU)
 •  Kandidatuddannelsen i Neurovidenskab (KU)
 •  Masteruddannelsen i hovedpinesygdomme (KU)
 •  Masteruddannelsen i Sexologi (AAU)
 •  Masteruddannelsen i Neurorehabilitering (KU)
 •  Masteruddannelsen i Personlig medicin (KU)
Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU). 

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikkede af Uddannelsesministeriet for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026.
Henvendelser kan ske til Censorformandskabets sekretariatsbetjening på: censorformandskab@sund.ku.dk

Interesseret i at blive censor

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her

Link til Venteliste

Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.