Medlemmer af Censorformandskabet for Lægeuddannelsen

Fungerende formand

Jens H. Mikkelsen
Mail.: jens_mikkelsen@dadlnet.dk                         

Næstformand

Bjarne Møller Madsen
Mail.: bj.moma@gmail.com

Næstformand

Helle Hasager Damkier
Mail.: hd@biomed.au.dk

Næstformand

Ole Weis Bjerrum
Mail.: ole.weis.bjerrum@rsyd.dk

Næstformand
Torben Moos
Mail.: tmoos@hst.aau.dk

Næstformand

Bente Jespersen
Mail.: bente.jespersen@ki.au.dk       

                           

Næstformand

Tom Weber
Mail.: tom.weber@dadlenet.dk


Administrative kontaktpersoner på Universiteterne

 Ulla Glenert Friis
 Tel.: 65503754
 Mail.: ufriis@health.sdu.dk
 Syddansk Universitet

 Jesper Bjørn Gorm Pulsen
 Tel.: 99407383
 Mail.: jp@adm.aau.dk
 Aalborg Universitet

Bjørn Blidegaard
Tel.: 20697372
Mail.: bbl@au.dk
Aarhus Universitet

Martin Stampe Noer
Tel.: 35327089
Mail.: masn@sund.ku.dk
Københavns Universitet

Sekretær for censorformandsskabet