Medlemmer af Censorformandskabet for Lægeuddannelsen:

  Formand

  Jens H. Mikkelsen
  Mail.: jens_mikkelsen@dadlnet.dk                         

Næstformand

Bjarne Møller Madsen
Mail.: bj.moma@gmail.com                                      
Kontaktperson til København Universitet

  Næstformand

  Helle Prætorius
  Mail.: hp@fi.au.dk                                                 
  Kontaktperson til København Universitet

  Næstformand

  Ulla Bredt Knudsen
  Mail.: hpullaknud@rm.dk                                                 
  Kontaktperson til Ålborg Universitet

Næstformand

Bente Jespersen
Mail.: bente.jespersen@ki.au.dk                                         
Kontaktperson til Syddansk Universitet

Næstformand

Tom Weber
Mail.: tom.weber@dadlenet.dk                                            Kontaktperson til Aahus Universitet


Administrative kontaktpersoner på Universiteterne:

  Kirsten Zeuthen
  Tel.: 65503239
  Mail.: kzeuthen@health.sdu.dk
  Syddansk Universitet

  Jesper Bjørn Gorm Pulsen
  Tel.: 99407383
  Mail.: jp@adm.aau.dk
  Aalborg Universitet

Bjørn Blidegaard
Tel.: 20697372
Mail.: bbl@au.dk
Aarhus Universitet

Martin Stampe Noer
Tel.: 35327089
Mail.: masn@sund.ku.dk
Københavns Universitet

Sekretær for censorformandsskabet