Medlemmer af Censorformandskabet for Lægeuddannelsen

Formand
Bjarne Møller-Madsen
Mail.: bj.moma@gmail.com

Næstformand - Kontaktperson til Københavns Universitet
Torben Moos
Mail.: tmoos@hst.aau.dk

Næstformand - Kontaktperson til Aarhus Universitet
Ole Weis Bjerrum
mail.: ole.weis.bjerrum@rsyd.dk

Næstformand - Kontaktperson til Københavns Universitet
Bente Jespersen
Mail.: bjesper@dadlnet.dk

Næstformand - Kontaktperson til Aarhus Universitet
Tom Weber
Mail.: tom.weber@dadlnet.dk

Næstformand - Kontaktperson til Syddansk Universitet
Helle Hasager Damkier
Mail.: hd@biomed.au.dk

Næstformand - Kontaktperson til Aalborg Universitet
Jens Holm Mikkelsen
Mail.: jens.mikkelsen@sund.ku.dk

Administrative kontaktpersoner på Universiteterne

 Rikke Fisker Christensen
 Tel.: 65503043
 Mail.: rfchristensen@health.sdu.dk
 Syddansk Universitet

 Helene Nørgaard
 Tel.: 99402430
 Mail.: hnxr@dcm.aau.dk
 Aalborg Universitet

Bjørn Blidegaard
Tel.: 20697372
Mail.: bbl@au.dk
Aarhus Universitet

Elisabeth Wolffhechel
Tel.: 35330786
Mail.: censorformandskab@sund.ku.dk
Københavns Universitet
Sekretær for Censorformandskabet